MIZO ṬAWNG KAUCHHEH PAWIMAWH ṬHENKHATTE

✍ Arpui mu laksak ang.        ➡         Hotu nei lova vakvai, belh tur nei lo.✔

✍ A vawtuin êk a cheh.        ➡          A tituina tuar zâwk.✔

 

✍ Arpui mei ang.                  ➡          An inchen ṭhum.✔

✍ Arpui kawlh ang.               ➡          Ngam loh ngam tum.✔

✍ Ar thla tliak ang.                ➡         Fello, Khawr.✔

✍ Ar vuak sual ang                ➡         Mi ngui.✔

✍ Ar mu ṭham ṭhelh ang.        ➡          Hlau nasa.✔

✍ Ar kawh chhuah ang.         ➡           Chin hriat lohva chhuah hlawl.✔

✍ Arpuia lungchhia                ➡           A ṭhen lungngaihna, a ṭhen lawmna ✔

✍ Awnga chhun ang                  ➡       Buh ei hek em em.✔

✍ Buana hmaa kherh an tih ang ➡       Inrin loh huna inrin.✔

✍ Bakchhem ang.                      ➡        Mi ner ning nêng.✔

✍ Bete ṭiak ang.                        ➡        Ngal sang.✔

✍ Bui fung tawk ang                  ➡      Kir leh hlauh, tum ang ti thei lova kir leh thei hlauh.✔

✍ Balung ang.                           ➡     Tal mai mai.✔

✍ Chhimbuk sa kham ang.         ➡     Thinur.✔

✍ Chepa thang awk ang.           ➡     Laklawh, chhia se ṭha se hlen tum.✔

✍ Chhim taivang ang.                ➡      Huaisen.✔

✍ Chhura sawi ang.                  ➡       Thil pung zel.✔

✍ Chhhura mawngping khaw zin ang. ➡    Mi tihder reng reng hmang.✔

✍ Chepa puan thar sin ang              ➡       Intivei si, mawi si lo.✔

✍ Chukchu ben ṭhelh ang.               ➡       Mi dawih, hlauh lohna tura hlau.✔

✍ Chi rawt lung tui hnawm ang       ➡        Mi hang tak inbual.✔

✍ Changela sâwi bel ang.            ➡              Awm lo taka thu sawi.✔

✍ Chingchip ang.                        ➡            Mahni hmuna huai.✔

✍ Changpat cheh chhum ang.     ➡      Tal mai mai, engmah ngaihtuah lo.✔

✍ Dam belhlawi ang                      ➡      Dawlh, ṭhang duh.✔

✍ Fangra sa zawn ang                  ➡      Tum fan fan.✔

✍ Hmeithai rul lu muang ang          ➡      Thil sawt lo tih fo.✔

✍ Hur chhu ang.                          ➡          Lut leh chhuak insul.✔

✍ Hlamzui ṭah ang.                     ➡          Lungngaihna nêp.✔

✍ Hmeithai veichem lei ang.         ➡          A ngaihna hre lo.✔

✍ Hauhuk hram ang kek a ni.      ➡           Ruama a lo bing.✔

✍ Hauhuk ni lum ai ang.               ➡         Langsar taka awm.✔

✍ Kawi kawm thin ang.              ➡           Thurual.✔

✍ Khuangruang ang.                  ➡          Hmum nghet nei lo.✔

✍ Koki sahthlak ang.                  ➡         Khingbai.✔

✍ Keichaka nu leh pa ang.         ➡         Hmelchhia, ha kuk.✔

✍ Khawhlun palchawi ang         ➡            Tlo.✔

✍ Keitei khawhṭhelh ang,          ➡           Thinchhia, ha kuh.✔

✍ Kel bang liak ang.               ➡             Titi vawt vawt.✔

✍ Lailen huai ang.                  ➡             Ngaiawih, ṭhang thei lo.✔

✍ Lipui chunga sangha it ang. ➡             Duh neih theih loh.✔

✍ Liandova se chi ang.          ➡            Chi ṭha.✔

✍ Lersia khualzin ang.            ➡          Aawm lo taka hnawng.✔

✍ Lungbang tawn ang.            ➡          Thil tih harsa.✔

✍ Lalruanga nu feh ang.         ➡          Chin hre lo.✔

✍ Mawngvawm ba ang.         ➡           Ṭul hmanhmawh.✔

✍ Mitdel êk fûn ang.              ➡             Mahni sual hre lo.✔

✍ Mi hur zilh ang.                 ➡               Thil sâwt lo.✔

✍ Mit min lâk ang.                ➡               A nuam huai mai.✔

✍ Nahaia in ang.                  ➡               Inchhe remrum.✔

✍ Naupang sa nei ang.          ➡                An hlim, an nghakhlel.✔

✍ Phung tho hmu ang.           ➡               Awm lup lup.✔

✍ Phung saserh sem ang.      ➡              Phun nuah nuah.✔

✍ Parva nupa ang.                ➡              Inngeih.✔

✍ Pawla kawt ang.               ➡               Kawng lun pumpelhna awm lo.✔

✍ Putu kel phil ang.              ➡                 Zep tur puan, ât vângin.✔

✍ Puallenga thlang tla ang.    ➡               Thang rei.✔

✍ Phepehlep hmui ang.         ➡             Mi kawm tak.✔

✍ Phung kut ang.                 ➡              Bengchheng, hlim.✔

✍ Pachhe kum tiam ang.     ➡                  Hlawhtling lo.✔

✍ Paihte sa kâp ang.           ➡               Zawngchhang.✔

✍ Ralte vahai la ang.          ➡               Bengchheng.✔

✍ Riakmaw va ang.            ➡              Mi tin hnena hnawng.✔

✍ Sazu khuangchawina ang ➡            Bâl nasa, khâk.✔

✍ Sa lung ang, sakhi khawi ang.  ➡          Nghah hlawhtlin hma chu.✔

✍ Sakuh ser nghak ang.          ➡          Nghah hlawhtlin hma chu.✔

✍ Sabebuh ang.                  ➡                Chawhpawlh.✔

✍ Saseh kawr ang.          ➡                Pawp hrup, ṭet hurp.✔

✍ Sai hnara bâk lut ang.           ➡            Inpuh chhawng, hnu chhui lêt.✔

✍ Sailo lungphun ang.             ➡               A nghet.✔

✍ Thatchhe bahra lai ang.        ➡           Hlawhtlin dawna bansan.✔

✍ Tho mitchhaih ang.         ➡               Ninhlei, mi chhaih.✔

✍ Thawk zo pal ang.             ➡           Tlo, ṭha, nghet.✔

✍ Themtleng tê zâwk ang.            ➡            Tel lo thei lo.✔

✍ Ṭahngai lung sa vuan ang.          ➡           Hmelchhe teu to.✔

✍ Ṭinsan khuang ang.           ➡           Mahnia mu.✔

✍ Ui hmul ang.             ➡               Lo har.✔

✍ Ui sa hloh ang.                 ➡              Phe ruai.✔

✍ Uitang hawlh be hang.             ➡              Vin, châu, vîn.✔

✍ Vangvat ang.                    ➡                   Mi ban ban.✔

✍ Vawltui ang.                       ➡                    Zaidam.✔

✍ Vakul rorel ang.                     ➡                 Dangnal.✔

✍ Zawh chhua suk tin ang.               ➡                 A inteuh lohzia.✔

✍ Chepa hmingthan.                    ➡            Chhiatna lama hming than.✔

✍ Hnamhrual chat.            ➡                Nupui thi.✔

✍ Lamthlang rap thla.                ➡                  Pasal sún.✔

✍ Thleng tlawr zuan.                ➡           Mi neinung tlawn, laichin tlawn lova

mi hausa leh ṭha tlawn apiang hi.✔

✍ Haihchham.                      ➡                     Thil nei tawh hauh lo.✔

✍Sakhmel hmin lo.             ➡                  Hmelchhia.✔

✍Neihthinglung.                   ➡                          Neih zawng zawng.✔

✍Thlanthla rial den ang chûl              ➡            Bengchheng nasa.✔

 

www.zolinks.com

===¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤==========¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤===========¤¤¤¤¤¤¤

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here